ГР. СОФИЯ

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР: 0887 201 222

Гражданско право и процес – делби, разводи, вещни искове, домашно насилие, трудови спорове, облигационни искове – наем, заем,банкови кредити, покупко-продажба, наследство.

Ако търсите адвокатска защита срещу банки, наследство, делба, развод, обезщетение, трудови спорове, домашно насилие, договори и още..

Гражданско право и процес – делби, разводи, вещни искове, домашно насилие, трудови спорове, облигационни искове – наем, заем,банкови кредити, покупко-продажба, наследство.
Гражданско право и процес – делби, разводи, вещни искове, домашно насилие, трудови спорове, облигационни искове – наем, заем,банкови кредити, покупко-продажба, наследство.

За мен

 

  Завършила съм право, редовно обучение, държавна поръчка през 1996 година в СУ „СВ.Климент Охридски“. Занимавам се основно с гражданско право и процес – делби, разводи, вещни искове, домашно насилие, трудови спорове, облигационни искове – наем, заем,банкови кредити покупко-продажба, наследство.

   

Професионален опит

            Над 10 години в съдебната система, за кратко в Министерство на околната среда и водите, а от 2011 година – адвокат на свободна практика.

Специализиран в…

            Специализация в областта на гражданското право и процес.

Сертификати и награди

            С годините притежавам сертификати в различни клонове на правото, но не смятам, че те са най-съществената визитка за един адвокат.

Интереси

Гражданско право и процес.

Препоръки

Навременната консултация с адвокат е най-правилният избор за успешното решаване на правен казус.