Въпрос: Договор за наем с дълъг 10 годишен срок,е нотариално заверен и вписан в Агенцията по вписванията.Договора е прекратен поради възникнало напрежение между страните,още след първия месец от действието му,и имота е предаден на собственика му,но договора не е отписан.Наемателят чуждестранен гражданин напуснал страната ни, в неизвестност.Има ли решение на въпроса освен незнайно колко дълги съдебни процедури.Така с тази си тежест собственика не може да се разпорежда с имота си нито за наем,нито за продажба.И има ли последици,ако някой отново наеме така с тежестта този имот.

Отговор: Здравейте господин Петров!
По силата на разпоредбите в ЗЗД и ПВ, правилно договорът за наем е бил вписан. Когато, обаче договорът бива прекратен по инициатива на едната страна, или взаимно съгласие на двете страни, преди изтичане на посочения в договора срок – законът не урежда процедура за отписване. Нито пък, ако водите дело по съдебен ред, респективно влязлото в сила съдебно решение ще е основание за отписване. Отписване на вписан наемен договор не може да се осъществи.
Но, поначало сключването на наемен договор е упражняване на потестативно субективно право, което ще рече, че няма и на се налице пречки пред наемодателя, след прекратяването на наемния договор , същият да сключи нов наемен договор с друго физическо, или юридическо лице и договорът да е валиден.
Следователно, договорът за наем е прекратен, отписване от имотния регистър в Агенцията по вписванията не се следва и са налице всички изисквания на закона пред наемодателя да сключи нов, валиден наемен договор, което и пожелавам.

С уважение,
адв.Чанкова
София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1
телефон 0887 201 222