Граждански процес

Процесуално представителство и защита по граждански и търговски дела и представителство и защита по изпълнителни дела пред съдия-изпълнител, ЧСИ, дела срещу банки

Адвокат по „Граждански процес“ гр. София – Галина Чанкова

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС  – Гражданският процес и процесуално право са клон от правото , който регулира обществени отношения, свързани с правото на защита пред съд и пред която и да било институция при засегнати права, както и в изпълнително производство срещу Банки и ЧСИ.

Кога да използваме услугите на адвокат по „Гражданско право“?

Знаем, че всеки има възможността да предяви иск, за да успее да възтанови своите права, когато те са нарушени. Важно е да се доверим на добър адвокат, когато иска да бъде представен пред всички съдебни истанции, включително при дела срещу банки и банкови институции, както и дело срещу ЧСИ (Частен Съдебен Изпълнител)

 

  • Общ исков процес
  • Бързи съдебни производства
  • Производства по дела за гражданско състояние
  • Производства за поставяне под запрещение
  • Защита и възтановяване на нарушено владение
  • Съдебна делба
  • Търговски спорове
  • Дела срещу ЧСИ
  • Дела срещу банки и кредитори

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце, а потърсете съвет!

Доверете се на опитен адвокат и се консултирайте с мен адвокат Галина Чанкова. Проверете вашите права и възможности при общи искови процеси, бързи съдебни производства, дела срещу ЧСИ и банкови институции. Съществуват редица проблеми с които можете да се сблъскате и често могат да бъдат фатални. Не се колебайте да се свържете с мен на посоченият телефон, имейл или използвайте контактната форма.

Често задавани въпроси

Да използваме ли адвокат за дело срещу ЧСИ (Частен Съдебен Изпълнител)?

Най-честите случай, в които имаме нужда от услугите на адвокат за защита от ЧСИ (Частен Съдебен Изпълнител) са когато срещу нас или наш близък е образувано дело или е налобен запор на заплатата, кредитни задължения към банки или кредитори, спор с колекторски фирми или възбраняване и/или публична продан на имот. Имам редица спечелени дела срещу ЧСИ, при нужда от консултация, моля свържете се с мен Адвокат Чанкова.

Как адвокат Галина Чанкова ще ви помогне?

Гражданският процес е незаконосъобразно развитие на гражданските правоотношения, като правен спор, неизпълнение на изискуемите задължения, осуетяване на гражданското право и др. Той обхваща всички действия на правозащитеният орган и действията на две срещу поставени лица, които играят ролята на страни в производството. Като и на двете страни се предоставят еднакви процесуални възможности. Ще ви помогна да вземете правилното решение, за да бъдете наясно с възможните предизвикателства и проблеми с които можете да се сблъскате.

От колко време адвокат Чанкова се занимава с "Граждански процес"?

Работя нас 10 години в съдебната система, за кратко в Министерство на околната среда и водите, а от 2011 година – адвокат на свободна практика.

Какво е специализирала адвокат Чанкова

Завършила съм право, редовно обучение, държавна поръчка през 1996 година в СУ „СВ.Климент Охридски“. Занимавам се основно с гражданско право и процес – делби, разводи, вещни искове, домашно насилие, трудови спорове, облигационни искове – наем, заем,банкови кредити покупко-продажба, наследство.

Други сфери, в които имам дългогодишен опит

Облигационно право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми. Изготвяне на пълномощни

Семейно право

Развод, имуществените отношения, родителски права и издръжка, упражняване на родителските права, закрила от домашно насилие, защита по делба – извънсъдебни споразумения и съдебна делба, отказ от наследство

Гражданско право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми. Изготвяне на пълномощни

Трудово право

Процесуално представителство и защита при неправомерни уволнения, трудови обезщетения, трудови злополуки, лекарски грешки

Вещно право

Сделки с имоти, предварителни договори, съдебна защита при негаторни и установителни искове, защита на владение, имуществени спорове

Административно право

Административно право и процес при правна помощ при обжалването на административни актове, обжалване на глоби и процесуално представителство