Гражданско право и дела

Сделки с недвижими имоти, предварителни договори, етажна собственост, съдебна защита при ревандикационни, негаторни, установителни искове, защита на владение, уреждане на имуществени спорове между съпрузи

Адвокат по „Гражданско Право“ гр. София – Галина Чанкова

ГРАЖДАНСКО ПРАВО  – то регулира обществени отношения, свързани с установяване на дееспособност, правоспособност, поставяне под пълно и ограничено запрещение. Под шапката на Гражданско право влизат всички изброени права – вещно, наследствено, семейно, облигационно, банково и трудово

Кога ни е необходим адвокат по „Гражданско право и граждански дела“?

Несъмнено трябва да потърсим опитен адвокат по“Гражданско право“, когато уреждаме правните норми, отношения и дела на физическите, юридическите лица и държавата:

 

  • Семейно право
  • Вещни и наследствени права
  • Облигационни въпроси
  • При уреждане на отношения с държавата
  • Уреждане на отношения с местната власт
  • Субективни права
  • Гражданско-правна защита на личността
  • Самозащита на правата
  • Видове запрещения и поставяне под запрещение
  • Актове за гражданско състояние

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце, а потърсете съвет!

Доверете се на опитен адвокат и се консултирайте с мен адвокат Галина Чанкова. Проверете вашите права и възможности преди да изповядвате сделка за покупко-продажба на на недвижим имот или при закупуването на жилищно имущество. Съществуват редица проблеми с които можете да се сблъскате и често могат да бъдат фатални. Не се колебайте да се свържете с мен на посоченият телефон, имейл или използвайте контактната форма.

Често задавани въпроси

Какво трябва да знаем, когато водим дело срещу държавата?

Когато водим изпълнително дело срещу държавата или държавно учреждение трябва да вземем под внимание, че държавата и другите институции са носители на публична власт и често оказват натиск върху физическите и юридическите лица, като осъществяват регламентираните в закона задължения. Държавата отговяря за вредите, които са причинени от нейни длъжностни лица и органи, когато осъществяват административна дейност. Например загуба на документи, вреди, неиздаден документ или незавеждане на молба.

Поставяне под запрещение? Какво следва?

Има ситуации в които пълнолетни лица могат да бъдат дееспособни и не винаги успяват да ръководят постъпките си. Отнемането или ограничаването на дееспособност на конкретно лице може да определено чрез поставяне под запрещение. Тази мярка се налага от компетентен съд и лишава лицето от участие в социалният му живот, като го прави зависимо от волята на друг човек.

Как можем да се откажем от наследство?

Наследството е всичко онова, което дадено лице е натрупало през живота, съвкупност от вещи, права и задължения. Отказ от наследство може да се направи преди подаването на декларация по чл.14 от ЗМДТ и това го прави най-бързият и евтин вариант, когато няма други наследници. При придобиване на имот по наследство се подава декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти в срок от 6 месеца.

Други сфери, в които имам дългогодишен опит

Облигационно право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми. Изготвяне на пълномощни

Семейно право

Развод, имуществените отношения, родителски права и издръжка, упражняване на родителските права, закрила от домашно насилие, защита по делба – извънсъдебни споразумения и съдебна делба, отказ от наследство

Вещно право

Сделки с недвижими имоти, предварителни договори, етажна собственост, съдебна защита при ревандикационни, негаторни, установителни искове, защита на владение, уреждане на имуществени спорове между съпрузи

Трудово право

Процесуално представителство и защита при неправомерни уволнения, трудови обезщетения, трудови злополуки, лекарски грешки

Граждански процес

Процесуално представителство и защита по граждански и търговски дела и представителство и защита по изпълнителни дела пред съдия-изпълнител

Административно право

Административно право и процес при правна помощ при обжалването на административни актове, обжалване на глоби и процесуално представителство