Наред с моето изразено мнение относно изпълнителното производство, проблемите с банките и длъжниците ,отразено от Медиапул, публикувам и последващото интервю с друг адвокат и изразените от него  впечатления и становище относно същите въпроси в интервю пред Медиапул.

Бих отбелязала два факта: положителен в това, че мненията ни съвпадат по ключови въпроси, касаещи договорите за ипотечни кредити и тяхната предсрочна изискуемост, както е етапи от самото изпълнително производство и отрицателен в това, че констацията, макар и вярна, за съжаление  е често срещана практика в България и тя поставя в неблагоприятна позиция длъжника в изпълнителното производство.

Силно се надявам, че предстоящите промени на второ четене, касаещи изпълнителното производство по ГПК ще дадат път на новото и позитивното, което до момента липсваше.

адв. Чанкова