Въпрос: Привет, питам за наследство. Агенция Пътна Инфраструктура отчуждава наследствени гори на прадядо ни за направа на път, но едната наследничка (пак правнучка – като мен) предоставя документ за отказ от наследството на баща си. (Казва – и от позитивите, и от негативите се отказва, каквото и да значи това). Тъй като обаче тя има и дете (на 4-5 год. ) казват че сумата, която и се пада трябва да остане “да виси” в пространството?!? Как стоят законово нещата ?

Отговор:  Здравейте!

Отказ от наследство е често срещан институт на наследственото право в практиката. За да бъде действителен, лицето, което се отказва, следва да направи отказ от цялото имущество на наследодателя, което му се полага, а не на част от някого. Конкретно на въпроса Ви – когато едно лице се отказва, то в този случай нищо не остава да виси в пространството, а на практика се увеличават квотите / идеалните части/ на останалите сънаследници. За да ме разберете правилно – ще си послужа с един пример. Когато съпругата почине в едно четиричленно семейство, тогава преживелият съпруг получава 4/ 6 идеални части и всяко едно от децата по 1/6 идеална част. Ако, едното дете се откаже от наследство, автоматично се увеличават квотите на останалите двама сънаследници и стават съответно: за преживелият съпруг – 3/4 идеална част и за едното дете – 1/4 идеална част. Това е правилото.

С уважение, адв.Чанкова

София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1

телефон 0887 201 222