Въпрос от 29.09.2021 година –
Има ли лимит на това, колко пъти може да се отложи едно дело? В случая става въпрос за многократно отлагано дело, защото един от двамата адвокати на ищеца пътува в чужбина. Ту единият представя самолетен билет, ту другия. Пред съда, те са казали, че искат да са заедно.
Можем ли да обжалваме поредното решение на съдията да отложи делото уж по уважителни причини, щом ищеца има 2 адвоката и единия може спокойно да се яви в негова защита? Как става такова обжалване?
Благодаря!

Отговор: Здравейте Катя!
Бих казала, че Вашето питане е изключително актуално, както преди, така и сега, както и за в бъдеще.  Това е основателно питане, предвид продължителността на развитие на съдебния процес пред определена съдебна инстанция във времето.

Ето и моя отговор:
ПЪРВО – важно е да бъде направено уточнение дали става въпрос за гражданско или наказателно дело, което не сте направили, защото има разлика и в отговора, който следва да Ви бъде даден.
Предполагам обаче, че става въпрос за граждански процес, за това и моя отговор ще бъде в такава посока.
Разглеждането на дело в открито съдебно заседание може да бъде отложено тогава, когато:
– налице е нередовно призоваване на страна в процеса – за такова се приема, когато страната не е получила призовка, получила е призовка в по-малък от 7- дневен срок, съобщението е било подписано от трето лице, което не е уведомило страната, адресът неизвестен;
– налице е основателна причина, която не зависи от страната , за да се яви лично – например заболяване от Ковид 19, ОСТРО заболяване / спешна операция, вирусна инфекция/, прекарано ПТП, смърт на близък;
– страната държи на всяка цена да се представлява от адвоката си, като в този случай, ако адвоката отсъства от съответното заседание се проверява причината, поради която отсъства нейния защитник и тук вече е ПРЕЦЕНКА НА СЪДА да прецени -НАИСТИНА ЛИ Е ОСНОВАТЕЛНА ПРИЧИНАТА,поради която адвокатът не може да се яви в зала?
Във Вашето питане сте споменали, че на няколко пъти се случва отлагане на делото, поради неявяване на адвоката и съдът уважава, а Вие не сте съгласни с това положение.
В такъв случай, ако считате, че НЕ Е НАЛИЦЕ ОСНОВАТЕЛНА ПРИЧИНА, а съдът УВАЖАВА ИСКАНЕТО, сте в правото си да поискате ОТВОДА НА СЪДИЯТА- ДОКЛАДЧИК, че проявява субективност и пристрастност и той ЩЕ БЪДЕ ДЛЪЖЕН ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ.
ПОДЧЕРТАВАМ – съгласно ГПК Вие не може да обжалвате определението на съда, когато той отлага делото безпричинно, защото ГПК не дава възможност за обжалване на това определение, но винаги може да поискате отвода му и съдията е длъжен да се произнесе.

Цялата статия може да прочетете тук.

Успех Ви желая!
С уважение,
адв. Галина Чанкова
София, ул. Три уши”, 1
телефон за връзка: 0887 201 222