Въпрос: За продажба на стар апартамент, закупен с договор преди 1983г. Починал собственик.
Какви са процедурите – договорът има ли сила на нотариален акт?

Отговор: Здравейте госпожо Василева!
До 1989 година има закупени много жилища именно с такива договори между Общината и конкретно физическо лице.
Да, категорично, този договор има стойност на нотариален акт. Това, че титуляра по договора е починал е без значение, тъй като същият е оставил наследници и те автоматично стават собственици.
С този договор можете да извършвате всякакви действия на разпореждане и управление. Ако , обаче същият е загубен, или унищожен, тогава следва да се обърнете към Агенцията по вписванията за изваждане на дубликат, или да се обърнете към Общината, която го е издала.

С уважение,
адв.Чанкова
София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1
телефон за връзка: 0887 201 222