Събаряне на сграда – общ имот. Здравейте, казусът ми е следният: Аз и мой роднина притежаваме обща стара къща. Тя е построена така, че една част от нея е в моя собствен двор (където има и друга нова къща която обитаваме), а другата част е в собствеността на моя роднина (той не обитава собствеността си).

Общата къща е стара, останала от прадедите ни. Тя започна да се руши и да става опасна, като част от покрива й, който е от каменни плочи, започна да пада в моя двор. Предложих на моя роднина да я съборим, но той каза, че не го интересува и на него не му пречи. Подадох жалба и след огледа разрешиха сградата да се събори. Проблемът е, че моят роднина продължава да не иска да се занимава с това.

Въпросите ми са:
1. Аз мога ли да я съборя без негово съгласие при условие, че има разрешение за премахването й?
2. За да се събори обаче трябва да се влезе през неговия собствен двор. Мога ли да го заставя да ми предостави достъп, за да премахна общата постройка, която е опасна за мен и близките ми?

Отговор: Здравейте госпожо Колева!
Пред Вас стоят за разрешаване два проблема – на първо място да имате съгласие от Вашия роднина за събарянето на къщата и на второ място – трябва да сте наясно с въпроса кой поема разходите при едно такова премахване / събаряне / на сграда.

Вие сте започнали сама процедура по премахване на опасна сграда, застрашаваща живота на хората, от което разбирам, че е идвала комисия и е съставила протокол,който потвърждава това. За да се премине към събаряне на сградата, въз основа на този протокол следва Кмета на Общината да издаде заповед за събарянето на сградата. За да бъде издадена тази заповед е абсолютно задължително да бъде изяснен въпроса с това кой е нейн собственик.

Вие до тук само сте подали сигнал и е изготвен констативния протокол от комисия. Но, с този констативен протокол и с удостоверение за наследници и титул за собственост на сградата / нотариален акт, договор за дарение /, т.е. с всички тези документи и въз основа на тези документи,

Кметът на Община Габрово трябва да издаде заповед за събарянето на сградата. Следва доброволно изпълнение от Ваша страна в определен срок и което изпълнение е за Ваша сметка, след което, ако не бъде изпълнено по доброволен ред – следва принудителния ред и когато приключи процедурата , сте длъжни да заплатите всички разходи на Общината по събарянето.

Ако не го направите, Общината има право да се снабди с изпълнителен лист по чл.417 от ГПК и да си събере направените разходи. След приключване на процедурата следва отписване на имота от местни данъци и такси , респективно и кадастъра, че вече такъв имот не съществува.

С уважение,
адв.Чанкова
София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1
телефон 0887 201 222