Въпрос на 22.09.2021 година :     Купих жилище, съгласно нот.акт площта е …кв.м., което вкл стая, хол, тераса и пр… Тъй като искам да остъкля терасата, която се оказа балкон съгласно мнението, а и видимо се вижда, на инженер конструктор, че записаната терада, е всъщност балкон. Мога ли да я остъкля без разрешение за строеж и без да е необходимо съгласието на съседите тьй като няма да изграждам да бутам стени и няма да променям предназначението и. Това се налага защото съм на 1ви жил.етаж и под ап. Е входа на паркинга, койо е на целия партерен етаж под блока а и пред ап. Ми има разположени 5 парко места на тревата и за да се паркира на тях се минава през тротоара. И втори въпрос на какво отстояние от блока могат да бъдат парко местата и разрешено ли е по закон за да се паркира на тях да се минава през тротоар където минават хората? Ще бъда много благодарна ако ми отговорите и благодаря.

 Отговор: Здравейте госпожо Петкова!
Изчетох и трите Ви запитвания, които сте адресирали до сайта и установих, че те са свързани помежду си и касаят един и същи въпрос – остъкляване на Вашата тераса или балкон, както и втори въпрос, касаещ разположението на паркоместата до Вашия блок.
По отношение на остъкляването ще Ви отговоря по следния начин:
Съгласно ЗУТ – за остъкляване на балкони и лоджии не се изисква разрешение.
За остъкляване на тераса се минава през няколко стъпки, а именно:
– общо събрание на блока, протокол и съгласие от всички живущи , за да извършите остъкляване;
– протокола се дава на лицензиран архитект за изработка на проект;
– след това с протокола и проекта се подава молба в общината по местонахождение на имота, която се произнася в 1- месечен срок с решение – разрешава, или не;
– ако решението е положително – в 5 годишен срок можете да го изпълните;
По отношение на местата за паркиране са неприложими вещните права. Това влече и неприложимост на вещноправната защита, уредена общо в чл. 108, 109 и 109а ЗС. Неприложима е и владелческата защита по чл. 75, 76 ЗС и чл. 126ж ГПК, тъй като е невъзможно да има владение върху нещо, което не е вещ.
Всъщност, материята, свързана с паркоместата е достатъчно обширна и противоречива и няма как еднозначно да Ви се отговори в този форум. По-доброто е да се опитате да направите консултация с действащ адвокат, независимо от факта, че сте юрист, както твърдите.
Най- общо, бих могла да Ви отговоря, че разпоредбите и правилата за паркоместата можете да намерите в следните Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Прочетете цялата статия тук.

С уважение,
адв. Галина Чанкова
София, ул. Три уши, 1
телефон за връзка – 0887 201 222

 Коментар: Здравейте адвокат Чанкова,
Много благодаря за отговорите на въпросите ми, които Вие правилно сте разбрали. Забелязах, че и другите Ви отговори са изрядни и правно издържани. Наистина съм юрист и то от 1983 г. Завършила съм Софийския университет, но така сте стекоха обстоятелствата, че се насочих към друга работа, която има също връзка с правото, но косвена. Не следя нормативните актове и не бях наясно със ЗУТ и др. подобни. Но сега съм наясно, както и че това не е тераса в смисъла и определението по ЗУТ в преходните разпоредби, а това е чист балкон съгласно чл. 57 …”върху конзолна конструкция…” по становище и на двама инженери това е чист балкон.

      Дано моя въпрос и отговор от Ваша страна помогнат и на др. хора срещу неизрядните продавачи-големи строителни фирми, които си позволяват да съставят нот. актове с невярно съдържание, което в съда ще падне естествено, но много хора не го знаят. Дано помогнем и на други, защото аз доста изчетох, а отговора е бил толкова прост – това е балкон, а който твърди друго да го докаже… Благодаря много и се надявам все така да отговаряте на хората компетентно.

     Петкова