Въпрос: Здравейте 47 декара имаме 3ма наследници сме в град Върбица имаме 47 декара но не са възстановени какво можем и как да ги възстановим ?

ОТГОВОР:

Здравейте госпожо Пенчева!
Питането Ви е свързано с възстановяване правото на собственост върху земеделски земи, чиято собственост до момента не сте възстановили. До 2007 година ЗСПЗЗ / Закон за собствеността и ползването на земеделските земи/ позволяваше в своята редакция на чл.11, ал.2 доказването на собствеността да става с всички средства позволени от закона – декларации, свидетели, писмени доказателства и прочие.
След 2007 година обаче, това може да стане само с ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА.
Редът по който можете да направите това е исков, като се заведе исково производство в Районния съд по местонахождението на земите.

С уважение,
адв.Чанкова
София, ул. “Три уши, 1, етаж 3, офис 1
телефон 0887 201 222