Покупка на общински имот

Покупка на общински имот

как се купува общински имот? Цени на общински имот Отговор: Здравейте!За да участвате в закупуване на общински имот е абсолютно задължително условие да сте подали предварително заявление и същото да бъде прието и одобрено , което е гаранция за участието...
Продажба на наследствен имот

Продажба на наследствен имот

Въпрос: За продажба на стар апартамент, закупен с договор преди 1983г. Починал собственик.Какви са процедурите – договорът има ли сила на нотариален акт? Отговор: Здравейте госпожо Василева!До 1989 година има закупени много жилища именно с такива договори между...